Přeskočit na obsah

Výherci 2020

Dětský domov Zašová

Dne 20. září se děti z Dětského domova v Zašové účastnily projektu Vyčisti les 2020. Děti a jejich vychovatelky pojaly tento projekt jako příležitost k pozitivnějšímu zviditelnění celého Dětského domova.  Děti byly rozděleny do 3 soutěžních týmů, kdy tým č. 1 měl na starost sběr komunálního odpadu, tým č. 2 se s radostí vrhl na sběr plastů a jako poslední tým č. 3 byl ten nejodvážnější a vylosoval si sběr papíru a skla. Děti byly vybaveny pytli a gumovými rukavicemi a za podpory vychovatelek mezi sebou soutěžily, kdo nejlépe a nejvíce vyčisti předem určenou oblast v Zašové.

Ještě před vypuknutím této soutěže si vychovatelky s dětmi udělaly besedu o nejefektivnějším třídění odpadu a vytipovali nejvíce znečištěná místa Zašové.

Dětský domov Tišnov

V rámci každodenních činností děti vzděláváme v enviromentální tématice, v zařízení třídíme odpad, vedeme je k ohleduplnosti vůči přírodě a všemu živému okolo nás. Naše dětí jsou velmi soutěživé, rády se vždy zúčastní různých soutěží a aktivit.  Zapojili jsme se do soutěže Vyčisti les a spojili  jsme tak příjemné s užitečným – v rámci odpolední vycházky jsme  vyrazili a společně pomohli přírodě v okolí dětského domova.

Pořádně jsme se vybavili pytli, rukavicemi, gumáky a pláštěnkami a s plnou polní se vrhli na sbírání odpadků a všeho, co do lesa nepatří. Prošli jsme se až k rozhledně Klucanina, přes vyhlídku Sychrák a zpět do DD. Cestou jsme posbírali desítky kilogramů odpadu. V lese jsme mimo jiné našli použité baterie, roztrhané oblečení, obaly od potravin, plechovky od nápojů a obrovské množství plastových PET lahví. 

Počasí nám moc nepřálo, to nám však nezabránilo, abychom si všichni akci dostatečně užili.

Dětský domov Bojkovice

Zasílám do soutěže fotografie a video našich dětí, které se zúčastnily Vašeho projektu „Vyčisti les“.

Dům dětí a mládeže Kojetín

Dětský domov Jeseník

Děti z našeho domova uklízí okolí areálu každou sobotu, takže zde máme pěkně čisto. Náš domov se nachází v krásném prostředí lázní V. Priessnitze. Dá se říci, že jsme obklopeni lesy, kde je mnoho cestiček a různých turistických stezek. Děti z 1.skupiny se rozhodly, že tyto stezky projdeme a případné odpadky uklidíme. Děti se do úkolu vrhly s nadšením. Na stará trička si namalovaly logo Vyčisti les a naplánovali jsme den, kdy se do toho pustíme.

V den D bylo krásné počasí, většinou jsme nacházeli plastové a plechové láhve, ale i kusy různých plastů a skla. Prostě někteří lidé si v lese udělají skládku věcí, kterých se potřebují zbavit. Cestou jsme se kochali na krásný výhled na Jeseníky, pozorovali okolní přírodu a různé obyvatelé lesa. Posíláme fotografie, ať se o tu krásu podělíte s námi. Často si v lese hrajeme a chodíme na procházky, v zimě nosíme do blízkého krmelce dobroty pro lesní zvěř. Vaší soutěže se určitě opět zúčastníme, protože chceme, aby lesy zůstaly krásné a čisté a jejich obyvatelé byli spokojeni a nebyli ohroženi různými odpadky.

Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh

Letos stejně jako v loni jsme s dětmi z mysliveckého kroužku při DDM Krasohled Zábřeh sbírali odpadky už na jaře v březnu v okolí Nového Dvora u Zábřeha na Moravě v navazující části hráze na významný krajinný prvek Novodvorské Meze. Letos se nam podařilo nasbírat jen o 20 kg méně než v loňském roce a to 580 kg. 😁 (zváženo při odvozu firmou Ekoservis Zábřeh a zlikvidováno na náklady města pod patronací Bc. Květoslavy Hýblové vedoucí odboru životního prostředí).

Dům dětí a mládeže Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Za náš Dům dětí a mládeže Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, zasílám pár pořízených fotografií, které jsme pořídili během sběru odpadků v lesoparku v našem dvojměstí.Děti byly do sběru zapálené, bohužel v rámci časové tísně jsme odpad sbírali pouze hodinu denně,tři dny v týdnu.Nicméně, dodnes,  když jdeme po ulici, sbírají všechen odpad, na který narazí. 

Turistický oddíl mládeže 4327 „Sedmička“ – Ostrava Poruba

Vyrazili jsem tramvají za Ostravu a akce se všem líbila a hned se nás ptali, kdy půjdeme zase sbírat odpadky.