Přeskočit na obsah

Výherci 2021

Dům dětí a mládeže Benešov

Myslivecký kroužek Domu dětí a mládeže Benešov „ Liščata“ se sešel v neděli 10. 10. 2021 v 8:00 ráno, aby vyčistil část lesa pod Krásnou horou v katastrálním území obce Petroupim.

Děti i jejich rodiče se úklidu zhostili s vervou a během krátké doby naplnili všechny pytle, které byly připravené na odpadky. Děti byly šikovné a vyhledaly i starý odpad, který nebyl na první pohled vidět. Za odměnu si opekly špekáčky na vyhlídce Krásná hora, kde si zahrály i hry.

V poledne všichni procházkou došli na myslivnu v Petroupimi. Tatínkové odvezli odpadky na určené místo do obce Petroupim, která ho na vlastní náklady zlikviduje.

Celá akce se vydařila a pro děti byla velmi poučná. Do soutěže Vyčisti les se příští rok určitě znovu zapojíme.

DD Jeseník

Akce Vyčisti les u nás proběhla 27.9.2021. Bylo krásné počasí a my jsme se na ni řádně připravili. Jsme rodinná skupinka menších dětí, tak jsme nejdříve o lese a jeho obyvatelích povídali, pak jsme si nějaká zvířátka namalovali a vyrobili si veselý plakát s upoutávkou. Nejdříve jsme se pustili do sběru odpadků v parku Smetanovy sady a kolem sousoší V. Priessnitze. Jezdí k nám hodně turistů, tak chceme, aby to tady bylo hezké. Stačili jsme se i pomazlit s roztomilým pejskem, jehož pániček nám to dovolil. Z parku jsme se napojili na nejvíce navštěvovanou lesní stezku vedoucí na Křížový vrch. V okolí stezky jsme nacházeli vše možné, od plastů, plechovek, cigaretových krabiček, kapesníků, roušek, skla apod. Naštěstí nás teta vybavila gumovými rukavicemi. Takže naše sáčky s odpadem se velmi rychle plnily.

V restauraci na Křížovém vrchu nás čekalo malé překvapení od tety. Taková malá odměna za snahu v podobě domácích hranolků. Byly moc dobré. Byl to moc hezký den. Co říci závěrem? Někteří turisté se chovají v lese neukázněně a znečišťují ho. Ale my věříme, že většina z nich se chová k přírodě s úctou a jsou ukázněni. Rozhodli jsme se, že při každé procházce do lesa si vezmeme sáčky a odpadky během cesty vysbíráme. Posíláme krátké video, aby jste viděli, že jsme si celé odpoledne užili a že jsme se moc snažili. Příště se určitě zúčastníme znovu. Lesům zdar!!!

DD Planá

S dětmi jsme pokusili o vyčištění alespoň části jednoho z plánských parků.

Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný

V rámci akce Vyčisti les se náš zahraniční dobrovolník z Makedonie Ljupcho rozhodl uspořádat veřejnou úklidovou akci. V neděli 10. 10. 2021 jsme se tedy sešli a v malé skupince včetně jednoho předškoláčka a jednoho čtyřnohého prcka jsme se vrhli na úklid naší Slánské hory „Slandy“. Odpadků se našlo dost, hlavně kolem hlavních cest, kde se pohybuje nejvíce lidí. Stokrát jsme ohli hřbety, abychom uklidili binec ostatních lidí a stokrát jsme se zase narovnali a spokojeně vydechli: místa po nás zůstávala čistá. Už žádné plastové obaly, plechovky od piva a hlavně žádné injekční stříkačky, na které jsme bohužel také narazili. Slunce nám pěkně svítilo a listí na stromech hrálo všemi barvami. Když jsme z akce odcházeli, každý s pytlem odpadků, byla radost rozhlédnout se kolem sebe.

Dobrovolník Ljupcho o akci řekl: Ljupcho o akci řekl: ,,Slanska hora was kind of clean before we came, but after us it was even cleaner than before!“ Byl překvapený, že to nám Čechům připadá jako hrozný binec, protože u nich v Makedonii bývá odpadků v přírodě daleko víc. Stejně měl ale radost, že po nás zůstala Slánská hora čistá dočista.